วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ตารางการเปรียบเทียบ

จากประโยชน์ของ e-Learning ดังกล่าวนี้ ทำให้ภาคเอกชนเป็นจำนวนมากหันมานิยมใช้ระบบ e-learning ในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
 ประโยชน์ของการเรียนแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับการฝึกอบรม
ในห้องเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น